Provozní budova HZS Žatec

Realizace venkovních parapetů a říms - akce Žatec hasičský sbor.

Hloubka parapetů je 280mm a hloubka říms je 220mm.

Použitý materiál Ti-Zn + boční ohyby parapetů a říms.

Rozsah díla cca 145 bm.