Provozní budova HZS Žatec


Realizace venkovních parapetů a říms - akce Žatec hasičský sbor.
Hloubka parapetů je 280mm a hloubka říms je 220mm.
Použitý materiál Ti-Zn + boční ohyby parapetů a říms.
Rozsah díla cca 145 bm.